Thiết bị Bosch
091 221 3533
Máy ra vào lốp
097 488 5125

Cầu nâng cắt kéo nâng gầm

Cầu nâng cắt kéo nâng gầm, móng chìm VLS 3230H
Cầu nâng cắt kéo nâng gầm móng nổi VLS 3330H