Thiết bị Bosch
091 221 3533
Máy ra vào lốp
097 488 5125

Cầu nâng ô tô

Cầu nâng ô tô 2 trụ giằng trên 4 tấn, sản xuất tại Đức
Cầu nâng ô tô 2 trụ giằng trên 5.5 tấn VLH-2155
Cầu nâng cắt kéo nâng gầm, móng chìm VLS 3230H
Cầu nâng ô tô 2 trụ 4 tấn VLH-2240H, kiểu không đối xứng
Cầu nâng cắt kéo nâng gầm móng nổi VLS 3330H
Cầu nâng ô tô 2 trụ giằng trên 5 tấn VLH-2245H, kiểu trụ không đối xứng
Cầu nâng cắt kéo 2 tầng nâng VLS-5235 Sức nâng tối đa: 3,5 tấn Chiều cao nâng tối đa: 1850m
Cầu nâng ô tô 2 trụ đế dưới VLH2235 Sức nâng max: 3.5 tấn Chiều cao nâng: 1780mm
Cầu nâng 4 trụ cân chỉnh góc đặt bánh xe VLH-4245LA, 2 tầng nâng
Cầu nâng 4 trụ cân chỉnh góc đặt bánh xe VLH-4345LA, 2 tầng nâng