Thiết bị Bosch
091 221 3533
Máy ra vào lốp
097 488 5125

Cầu nâng ô tô 2 trụ

Cầu nâng ô tô 2 trụ giằng trên 4 tấn, sản xuất tại Đức
Cầu nâng ô tô 2 trụ giằng trên 5.5 tấn VLH-2155
Cầu nâng ô tô 2 trụ 4 tấn VLH-2240H, kiểu không đối xứng
Cầu nâng ô tô 2 trụ giằng trên 5 tấn VLH-2245H, kiểu trụ không đối xứng
Cầu nâng ô tô 2 trụ đế dưới VLH2235 Sức nâng max: 3.5 tấn Chiều cao nâng: 1780mm