Thiết bị Bosch
091 221 3533
Máy ra vào lốp
097 488 5125

Cầu nâng ô tô 4 trụ

Cầu nâng 4 trụ cân chỉnh góc đặt bánh xe VLH-4245LA, 2 tầng nâng
Cầu nâng 4 trụ cân chỉnh góc đặt bánh xe VLH-4345LA, 2 tầng nâng