Thiết bị Bosch
091 221 3533
Máy ra vào lốp
097 488 5125

Máy chẩn đoán lỗi ô tô ( ECU)

KTS-340 là thiết bị hoàn chỉnh cho việc chẩn đoán lỗi ECU trên ô tô, xử lý xóa các lỗi ECU (Hộp điều khiển) trên ô tô
Thiết bị chẩn đoán lỗi ô tô KTS-560
Thiết bị chẩn đoán lỗi ô tô KTS-590
Thiết bị chẩn đoán lỗi ô tô tải KTS 800 Truck là ghép nối giữa 2 thiết bị KTS Truck và màn hình cảm ứng DCU-130 thành bộ kiểm tra chẩn đoán lỗi ô tô tải
Bộ thiết bị chẩn đoán khảo nghiệm ô tô KTS 890 bao gồm màn hình cảm ứng DCU 130 + máy đọc lỗi ô tô KTS 540 và modul kiểm tra FSA 500