Thiết bị Bosch
091 221 3533
Máy ra vào lốp
097 488 5125

Máy nạp ga điều hòa

ACS 251 của Bosch phục vụ cho việc sửa chữa và kiểm tra hệ thống lạnh một cách đơn giản và hiệu quả
Máy sạc gas xe du lịch và xe tải, nạp gas cho cả xe hybrid / xe điện
ACS-651 phục vụ cho việc sửa chữa và kiểm tra hệ thống lạnh một cách đơn giản và hiệu quả cao