Thiết bị Bosch
091 221 3533
Máy ra vào lốp
097 488 5125

Máy ra vào lốp xe con

Máy tháo vỏ xe BOSCH TCE-4220, kiểu máy mâm lớn, trụ chính ngả sang một bên..
Máy tháo vỏ xe (máy ra vào lốp) BOSCH TCE-4430
Máy ra vào lốp ô tô TCE-4430 với bộ hỗ trợ tháo lốp TCE-330
Máy tháo vỏ xe (máy ra vào lốp) BOSCH TCE-4430+TCE-330+TLL-130
Máy tháo vỏ xe (máy ra vào lốp) BOSCH TCE-4435
Máy tháo vỏ xe BOSCH TCE-4435+TCE-330
Máy tháo vỏ xe BOSCH TCE-4435+TCE-330+TLL-130
Máy tháo vỏ xe BOSCH TCE-4470+TCE-330
Máy tháo vỏ xe BOSCH TCE-4470+TCE-330+TLL-130
Máy tháo vỏ xe BOSCH TCE-4475+TCE-330
Máy tháo vỏ xe BOSCH TCE-4475+TCE-330+TLL-130
Máy tháo vỏ xe (máy ra vào lốp) BOSCH TCE-4490, kiểu không mâm kẹp, không lơ via
Máy ra vào lốp kiểu không lơ via BOSCH TCE-4540. Công nghệ mới nhất. Giúp tháo lắp mọi loại lốp xe !