Thiết bị Bosch
091 221 3533
Máy ra vào lốp
097 488 5125

Một vài hình ảnh Công ty Trường Sa tại AutoExpo 2015

17-6-2015

Một vài hình ảnh Công ty Trường Sa tại AutoExpo 2015

Công ty Trường Sa

Thiết bị cân chỉnh góc đặt bánh xe

Máy ra vào lốp

máy ra vào lốp không lơ via

Máy ra vào lốp bright

autoexpo 2015

Trân trọng !