Thiết bị Bosch
091 221 3533
Máy ra vào lốp
097 488 5125

Phụ kiện máy ra vào lốp

Bộ phận móc lốp không lơ via TCE-100
Bộ phận móc lốp không lơ via TLL-130
Bộ phận hỗ trợ tháo lốp TCE-200
Tay hỗ trợ tháo lắp lốp TCE300S80
Bộ phận hỗ trợ tháo lốp TCE-320
Bộ phận hỗ trợ tháo lốp TCE-330
Thiết bị nâng lốp khí nén TSL-230