Thiết bị Bosch
091 221 3533
Máy ra vào lốp
097 488 5125

Thiết bị cân chỉnh bơm cao áp

Thiết bị kiểm tra và cân chỉnh bơm cao áp động cơ Bosch Model: EPS 815
Thiết bị kiểm tra và cân chỉnh bơm cao áp động cơ Bosch Model: EPS 625
Thiết bị cẩn chỉnh bơm cao áp EPS-708