Thiết bị Bosch
091 221 3533
Máy ra vào lốp
097 488 5125

Thiết bị cân chỉnh góc đặt bánh xe 3D

Thiết bị cân chỉnh góc đặt bánh xe BOSCH FWA-4510, công nghệ quét ảnh tiên tiến với 2 camera. FWA-4510 được ưu ái từ Bosch nên có giá thành rất hấp dẫn
Thiết bị cân chỉnh góc đặt bánh xe BOSCH FWA-4630, công nghệ mới nhất hiện nay !
Máy cân chỉnh góc đặt bánh xe FWA-9000, Công nghệ Laser, không chạm !
Thiết bị cân chỉnh góc đặt bánh xe BOSCH FWA-6820, công nghệ quét ảnh tiên tiến với 2 camera. FWA-6820 được ưu ái từ Bosch nên có giá thành rất hấp dẫn. Camera tự tìm bia ngắm ..