Thiết bị Bosch
091 221 3533
Máy ra vào lốp
097 488 5125

Thiết bị cân chỉnh góc đặt bánh xe công nghệ CCD

Bao gồm 8 cảm biến CCD, tần số truyền tới 2,4 GHZ. Đo lường chính xác nhờ công nghệ cảm biến CCD. Công nghệ camera 20 ° CCD dùng để đo caster đơn giản hóa hơn.