Thiết bị Bosch
091 221 3533
Máy ra vào lốp
097 488 5125

Thiết bị kiểm tra khí xả

Sử dụng kết hợp với các modul: BEA 060, BEA 070, BEA 030, PC / kết nối Bluetooth Dễ dàng thao tác trên PC ( PC là tùy chọn mua thêm)