Thiết bị Bosch
091 221 3533
Máy ra vào lốp
097 488 5125

Thiết Bị Kiểm Tra Nồng Độ Khí Thải Bosch BEA-550 combine

Sử dụng kết hợp với các modul: BEA 060, BEA 070, BEA 030, PC / kết nối Bluetooth Dễ dàng thao tác trên PC ( PC là tùy chọn mua thêm)
Thông số kỹ thuật
Kiểm tra nổng độ khí thải của động cơ xăng và diesel với bộ phụ kiện đi kèm.
Sử dụng kết hợp với các modul: BEA 060, BEA 070, BEA 030, PC / kết nối Bluetooth
Dễ dàng thao tác trên PC ( PC là tùy chọn mua thêm)
Kết nối không dây giữa các module trong hệ thống.
  • Thông số kỹ thuật
  • Mô tả chi tiết
  • Hướng dẫn sử dụng
  • Tài liệu
Hãng sản xuất: BOSCH – Đức
Kiểm tra nổng độ khí thải của động cơ xăng và diesel với bộ phụ kiện đi kèm.
Gọn nhẹ dễ dàng vận chuyển
Sử dụng kết hợp với các modul: BEA 060, BEA 070, BEA 030, PC / kết nối Bluetooth
Dễ dàng thao tác trên PC ( PC là tùy chọn mua thêm)
Kết nối không dây giữa các module trong hệ thống.
Bộ thiết bị bao gồm:
BEA 060
Đầu thu khí thải động cơ xăng
Ống thu mẫu khí 8m
BEA 070
Đầu thu khí thải động cơ Diesel
Ống thu mẫu khí 1m
BEA 030
Đầu đo tốc độ vòng tua, nhiêt độ dầu
Các đầu kết nối nguồn cho BEA 030
Thùng đựng
Phần mềm đi kèm
 
Thông số kĩ thuật:
BEA 060:
Kích thước: 414 x 330 x 280 mm
Trọng lượng: 10kg
Nhiệt độ làm việc: 50C đến 450C
Khí CO: 0 – 10 % (0.001 %)
       CO2: 0 – 18%  (0.010 %)
       HC: 0 – 9999 ppm (1.0 ppm)
       O2: 0 – 22% ( 0.010%)
       NO: 0 – 5000 ppm (1.0 ppm)
Lambda: 0.5 – 1.8 (0.001)
Covrai: 0 – 10 % (0.010%)
BEA 070
Kích thước: 414 x 330 x 280 mm
Trọng lượng: 10Kg
Điện áp: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz
Nhiệt độ làm việc 50C – 450C
Nhiệt độ tối đa của ống hút: 2500C
Độ mờ: 0 – 100% (0.1%)
Hệ số độ hấp thụ :0 – 10m-1 (0.01 min-1)
BEA 030
Kích thước: 17 x 12 x 3.5 mm
Trọng lượng: 0.35 Kg
Nguồn điên: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz
Nhiệt độ làm việc: 50C – 450C
Thông số đo:
Điện thế bình Acquy: 9 -32 V (0.1V)
Nhiệt độ dầu: -20 0C – 1500C ( 0.160C)
Tốc độ động cơ: 450 – 9500 rpm (20 rpm)
                           100 – 12000 rpm (10 rpm)
 Bộ BEA 550- Gói thiết bị tùy chọn 1:
 Bộ BEA 550- Gói thiết bị tùy chọn 2:
 
 
BEA-550 đặt trên xe đẩy:
Thông tin chi tiết về chi tiết sản phẩm, tùy chọn đặt hàng, Quý khách liên lạc với phòng Kinh Doanh thiết bị Bosch

System consists of BEA 060, BEA 070, BEA 030 KTS 515, laptop/DCU 130 (not within scope of delivery), case for accessories
Flexible application, small, light and easy to transport
User-friendly – wireless connection between PC, BEA 070, BEA 030 and KTS 5XX
Simple – application in conjunction with commercially available PC (laptop, netbook)
Especially developed for and together with test organizations
Ideal for mobile German annual exhaust-emission check, particularly in test organizations
Optionally – battery operated BEA 070
BEA 550 combined (incl. BEA 030 and KTS 515)
Order number: 0 684 105 500

BEA 550 combined (incl. BEA 030 without KTS 5XX)
Order number: 0 684 105 502


Technical data: BEA 060
Power pack supply voltage 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Operating temperature range 5 °C to 45 °C
Battery operating time approx. 2 hours
Dimensions (W x H x D) 414 x 330 x 280 mm
Weight approx. 10 kg

Technical data: BEA 070
Power pack supply voltage 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Operating temperature range 5 °C to 45 °C
Battery operating time approx. 2 hours
Maximum sampling probe temperature 250 °C
Maximum temperature at measurement input 200 °C
Dimensions (W x H x D) 414 x 330 x 280 mm
Weight approx. 10 kg


Accessories ( Option)
KTS 515 OBD module (0 684 400 515)
KTS 540 green (0 684 400 540)
KTS 570 green (0 684 400 570)
OBD adapter box with OBD connector (1 684 462 514)
5m OBD diagnosis wire (1 684 465 567)
Trolley and wall-mounting bracket for BEA 060 or BEA 070 (1 687 001 973)
DCU 130 (0 684 400 130)
Charging station for DCU 130 (1 687 023 591)
Mechanical mount for DCU 130 (1 687 023 590)
Remote control (1 687 201 985)
BDM 300 (1 687 023 489)
BDM 300 BEA 030 connecting lead incl. power supply (within scope of delivery of BEA 950 S1/S2) (1 684 463 810)
BEA 950 S1 and S2 cover (1 685 439 025)
BEA 950 S3 and S4 cover (1 685 439 024)
Trolley for BEA 060 and BEA 070 modules (1 688 003 255)
Test cable case (1 687 011 208)


Scope of delivery
BEA 550 combined (incl. BEA 030 and KTS 515)
Order number: 0 684 105 500
BEA 550 combined (incl. BEA 030 without KTS 5XX)
Order number: 0 684 105 502

Combined with KTS 515:
BEA 060
KTS 515 anthracite
Gasoline exhaust probe
8m exhaust gas sampling hose
BEA 070
Diesel exhaust probe for cars
1 m exhaust gas sampling hose
BEA 030
B+/B- connecting lead with terminals
Term. 1/TD/TN connecting lead
Temperature sensor (length 1.2 m, immersion depth 0.9 m)
Case
Software package

Combined without KTS:
BEA 060
Gasoline exhaust probe
8m exhaust gas sampling hose
BEA 070
Diesel exhaust probe for cars
1 m exhaust gas sampling hose
BEA 030
B+/B- connecting lead with terminals
Term. 1/TD/TN connecting lead
Temperature sensor (length 1.2 m, immersion depth 0.9 m)
Case
Software package

Thiết Bị Kiểm Tra Nồng Độ Khí Thải Bosch BEA-550
Hãng sản xuất: BOSCH – Đức
Kiểm tra nổng độ khí thải của động cơ xăng và diesel với bộ phụ kiện đi kèm.
Gọn nhẹ dễ dàng vận chuyển
Sử dụng kết hợp với các modul: BEA 060, BEA 070, BEA 030, PC / kết nối Bluetooth
Dễ dàng thao tác trên PC ( PC là tùy chọn mua thêm)
Kết nối không dây giữa các module trong hệ thống.
Bộ thiết bị bao gồm:
BEA 060
Đầu thu khí thải động cơ xăng
Ống thu mẫu khí 8m
BEA 070
Đầu thu khí thải động cơ Diesel
Ống thu mẫu khí 1m
BEA 030
Đầu đo tốc độ vòng tua, nhiêt độ dầu
Các đầu kết nối nguồn cho BEA 030
Thùng đựng
Phần mềm đi kèm
 
Thông số kĩ thuật:
BEA 060:
Kích thước: 414 x 330 x 280 mm
Trọng lượng: 10kg
Nhiệt độ làm việc: 50C đến 450C
Khí CO: 0 – 10 % (0.001 %)
       CO2: 0 – 18%  (0.010 %)
       HC: 0 – 9999 ppm (1.0 ppm)
       O2: 0 – 22% ( 0.010%)
       NO: 0 – 5000 ppm (1.0 ppm)
Lambda: 0.5 – 1.8 (0.001)
Covrai: 0 – 10 % (0.010%)
BEA 070
Kích thước: 414 x 330 x 280 mm
Trọng lượng: 10Kg
Điện áp: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz
Nhiệt độ làm việc 50C – 450C
Nhiệt độ tối đa của ống hút: 2500C
Độ mờ: 0 – 100% (0.1%)
Hệ số độ hấp thụ :0 – 10m-1 (0.01 min-1)
BEA 030
Kích thước: 17 x 12 x 3.5 mm
Trọng lượng: 0.35 Kg
Nguồn điên: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz
Nhiệt độ làm việc: 50C – 450C
Thông số đo:
Điện thế bình Acquy: 9 -32 V (0.1V)
Nhiệt độ dầu: -20 0C – 1500C ( 0.160C)
Tốc độ động cơ: 450 – 9500 rpm (20 rpm)
                           100 – 12000 rpm (10 rpm)