Thiết bị Bosch
091 221 3533
Máy ra vào lốp
097 488 5125

Thiết bị láng tiện đĩa phanh

Máy láng đĩa phanh trên xe OCL-8850, nhãn hiệu BOSCH, Đức
Máy tiện đĩa phanh BL-8922L, nhãn hiệu BOSCH, Đức