Thiết bị Bosch
091 221 3533
Máy ra vào lốp
097 488 5125

Thiết kiểm tra kim phun

Thiết bị kiểm tra kim phun điện tử (hệ thống phun diesel điện tử) EPS 205 của hãng Bosch là một trong những thiết bị mới nhất và được áp dụng những công nghệ mới nhất hiện nay
Thiết bị kiểm tra kim phun EPS-118
Dụng cụ kiểm tra kim phun EPS-100
Thiết bị kiểm tra kim phun EFEP-67D
Dụng cụ kiểm tra kim phun EFEP-60H