Thiết bị Bosch
091 221 3533
Máy ra vào lốp
097 488 5125

Trên từng cây số

Ngoài những dụng cụ cần thiết, người điều khiển xe cần trang bị thêm đinh vít, cao su non, dùi nhọn và bơm điện.
20-07-2018